Teine postitus


Hetkeolukord


Mis meil on juba väga hästi?
Kasutame minimaalseid vahendeid maksimaalselt. Meil on digipõhine asjaajamine, õppetööst teavitamine, õpiülesannete edastamine ja koostamine ning suhtlus, samuti küsimustike loomine ja edastamine - see lihtsustab igapäevast tööd ja arendab digiseadmete kasutusoskust.
Digipädevused on meie koolis integreeritud ainetundidesse, et ajakasutus oleks õpilasele võimalikult ratsionaalne, kuna elukutse omandamine võtab samuti õpilase päevast suure osa.
Hea on see, et õpilaste enda varustatus nutiseadmetega on heal tasemel, kasutatakse nutitelefone ja iPad`e.

Millest tahate loobuda?
Meil ei ole hetkel võimalust mitte millestki loobuda. On üksikuid kolleege, kellel ei ole piisavalt koostöövalmidust ja ajaga kaasaskäimise soovi ning seetõttu takistavad isiklikud hoiakud ühiste eesmärkideni jõudmist.

Mida soovite arendama hakata?
Kõige tähtsam on hetkel, et wifi-võrk töötaks laitmatult. Takistuseks on selle valdkonna koordineerija vastumeelsus probleemi parendada, kuna tal puudub oskus selle osatähtsust ja vajadust mõista.
Samuti on oluline kaasa rääkida uue koolihoone digitaristu planeerimisel vastavalt meie vajadustele.
Püüame olla julgemad digivõimaluste nägemises, seostamises oma õppetööga ning nende elluviimises. Ühiste projektidega ning kolleegide abiga juhendada ka abivajajaid kolleege.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Esimene postitus

Kuues postitus

Neljas postitus