Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2017 postitused

Seitsmes postitus

Kokkuvõte arendusprojekti protsessist 23. novembril 2017 kaardistasime seminari "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" käigus 15 digiideed oma kooli kontekstis ning valisime mõju ja teostatavuse maatriksi abil ühe idee elluviimiseks.  Meie projekt seminari raames on visioonikirjeldus -  millisena me soovime näha oma uue koolihoone digilahendusi? Projekti eesmärgid: Oleme tutvunud kaasaegse õpikeskkonnaga, mis toetab digipädevuste arendamist Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastvalminud Kalamaja koolihoone näitel Meil on kaardistatud oma kooli üldised ja ainepõhised vajadused  Koostatud on "unistuste list" Tulemus on vormistatud ja edastatud uue kooli juhtgrupile Projekti elluviimiseks koostasime tegevusplaani ja läbisime sellele tuginedes järgmised etapid: 27.11 - arendusprojekti tutvustamine kooli direktorile Kaie Kõrbile 27.11 - Gustav Adolfi Gümnaasiumi uue koolihoone külastuse planeerimine haridustehnoloog Ingrid Maadverega  27.11 - kolleegi

Kuues postitus

Kujutis
Vahekokkuvõte esimesest nädalast Projekti "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" raames otsime Tallinna Balletikooli meeskonnaga vastust küsimusele, millisena soovime näha oma uue koolihoone digilahendusi, mis peaks valmima aastal 2020? Esimesse nädalasse ( 27.11-01.12) kuulusid järgmised tegevused: 27.11 - arendusprojekti tutvustamine kooli direktorile Kaie Kõrbile, Gustav Adolfi Gümnaasiumi uue koolihoone külastuse planeerimine ( haridustehnoloog Ingrid Maadverega sobiva külastusaja leidmine ning kooli meeskonna komplekteerimine) 28.11 - kohtumine uue koolihoone koordinaatori Timo Steineriga ning hoone sisearhitektide meeskonnaga 30.11 - Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastvalminud koolihoone (Vana-Kalamaja 9) külastamine. Gruppi kuulusid üldainete ja erialaainete õpetajad, õpilasesinduse esindajad ja juhtkond. 01.12 - esimesed mõtted ja muljed GAGi külastusest,  uue balletikooli koolihoone ruumiprogrammi analüüs. Soovitused GAGi meeskonnalt Oluline