Esimene postitus

"Kes õpetab, ei saa kunagi loobuda õppimisest" 
                                                                              John Cotton DanaEesmärgid


Tänapäeval muutub maailm iga päev ning selleks, et edukalt toime tulla, tuleb muutuvas ajas muutuda. Tehnoloogia osatähtsus on elus järjest suurem ning digioskused aitavad igapäevastes ja tööelu põhiasjades ka balletikoolis, olgu vajaduseks info leidmine, ülesannete ja probleemide lahendamine või suhtlemine. Nendest mõtetest ajendatult olemegi seadnud koolituse eesmärgiks saada digivallas uusi pädevusi, mida ka oma kooli ja õppeprotsessi juhtimisel rakendada.


Meeskond


Tallinna Balletikooli koolitusmeeskond on kaheliikmeline: Liina-Liis Liiv-Toome (asedirektor), koolis viiendat aastat ja Erica Pärt (7. klassi juhataja ja loodusainete õpetaja), balletikoolis kolmandat aastat.


Edulugu


Tänaseks on Tallinna Balletikooli edulugu 71. aastane. Selle aja jooksul oleme toetanud Eesti kultuuripildis balletižanri jätkusuutlikkust ning samuti saanud rõõmustada oma edu viljadega teatripublikut nii Eestis kui välismaal. 

Võrreldes muu maailma tantsuõppeasutustega on Eesti balletikool aga siiski väga noor. Maailma esimene balletikool – Kuninglik Tantsuakadeemia Pariisis – asutati 1661. aastal. Eesti esimene ja ainus riiklik balletiõppeasutus ja tänane Tallinna Balletikool asutati aga 1946. aastal Teise Maailmasõja järgsel perioodil Estonia balletitrupi juurde loodud balletistuudio ja lasterühma baasil. Tänasel päeval on meie kool kutseõppeasutus, kus algab õppetöö põhikooli 5. klassist ning kestab 8 aastat kuni gümnaasiumiastme lõpuni ehk kutsekeskhariduse omandamiseni. Õpilasi õpib meil pisut üle saja. Meie koolimaja asub Toompeal, Toom-Kooli 11 endises Toomkooli hoones, praktikat sooritavad meie õpilased Rahvusooperis Estonia. 

Meie kooli lõpetajaid saab laval näha kahes Eesti balletiteatris - Eesti Rahvusballeti trupis Rahvusooperis Estonia ning Teater Vanemuine balletitrupis, samuti leiavad lõpetajad tööd väiksemates stuudiotes, truppides ning vabakutselistena või asuvad edasi õppima ülikoolidesse, kus saab tantsuhariduse omandamist jätkata. Paljud meie kooli vilistlased töötavad tantsijatena maailma erinevates riikides. Rahvusvahelist tuntust balletiartistidena on Eestile toonud Kaie Kõrb, Toomas Edur, Age Oks, Teet Kask, Stanislav Jermakov, Eve Mutso, Tiit Helimets, Linnar Loorits jpt. Mitmetest tantsijakarjääri lõpetanutest on saanud rahvusvaheliselt tunnustatud koreograafid, näiteks Mai Murdmaa, Enn Suve, Marina Kesler, Mare Tommingas, Dmitri Harchenko. Koolist on välja kasvanud hulgaliselt Eesti kultuurile olulisi isikuid, näiteks lavastaja Ago-Endrik Kerge, näitlejad Sulev Nõmmik ja Ülle Ulla, teatrikunstnik Kustav-Agu Püüman, teatrite balletijuhid Ülo Vilimaa, Mai Murdmaa, Toomas Edur ja Mare Tommingas. Meie jaoks on oluline ka see, et Tallinna Balletikooli tänased erialaõpetajad on enamasti oma kooli kasvandikud. See teebki meie loost eduloo.

Balletikooli lõpetajad on head pöörlemises - ükski teine kool ei anna ettevalmistust, kuidas teha laval 32 säravat fouetté`d. Kuidas on aga lood meie kooli ja baleriinide digipöördega? Kui viis aastat tagasi puudus koolil wifi-võrk ning infotehnoloogiliste vahendite kasutamine õppetöös oli seetõttu piiratud, siis nüüd oleme teadlikult digioskuste rakendamisega tegelenud. Koolil on viimased viis aastat wifi-võrk, e-õppe keskkond, arvutiklass, samuti kasutavad õpilased õppetöös meelsasti ka oma nutiseadmeid. Meie ressursid rahastuse osas on olnud tagasihoidlikud, kuna planeerimisel on uue koolihoone ehitus, mis peaks valmima aastal 2020. Nii et see, mida ehk täna veel ellu viia ei õnnestu, saab kindlasti võimalikuks paari aasta pärast uues, kaasaegsete võimalustega koolihoones. Ja täna on õige aeg neid muudatusi planeerima hakata!

Eelmisel aastal, kui Tallinna Balletikool sai 70-aastaseks, linastus kinodes meie koolist dokumentaalfilm. Siin on selle tutvustav klipp, mis annab 2 minutiga väikese ülevaate meie argipäevast:Head digipöörlemist kõigile!

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Kuues postitus

Neljas postitus