Kolmas postitus

Kuidas saaksime lahendada wifi-võrgu toimimise probleemi?
Sammud:


  • Koostöö parema toimimise vahendina viia läbi näiteks koostöö koolitus DISC baasil ning meeskonnas koostöö eduteguritele fokusseerimine.
  • Kaardistada wifiga seotud probleemid ja olukorrad, mis on takistanud õppetöö läbiviimist. 
  • Tagasiside küsitluse läbiviimine õpetajatele. 
  • Tulemuse analüüsimine ja probleemi lahendamise lähtealuste väljatöötamiseks.
  • Kokkuvõtte koostamine.
  • Arutelu lahenduste leidmiseks probleemiga seotud võtmeisikutega.
  • Rahaliste ressursside ülevaatamine kooli eelarves olemasoleva probleemiga seoses. Kas eelarves on selleks piisavalt vahendeid või vajadusel eelarves selleks vajalikud vahendid leida.
  • Juhtimisel kinnitada otsused probleemi lahendamiseks, määrata ülesanded, täitjad ja tähtajad.
  • Tulemuse hindamine ja lahenduste kinnistamine toimub samuti tagasiside saamise teel õpetajatelt.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Esimene postitus

Kuues postitus

Neljas postitus